PROJEKT   DESIGN   FILIP   KUBICKI,   ul. Rataja 10/6,   58 - 560 Jelenia Góra,   tel. 723 669 583,   fkubicki@gmail.com,     NIP 611-264-78-85
Przebudowa Budynku
Mieszkalno - Usługowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
" WODNIK " Sp. z o.o.
ul. Plac Piastowski 21
Jelenia Góra


Pow. użytkowa 391 m2.

Adaptacja części pomieszczeń budynku usługowo mieszkalnego na potrzeby głównej siedziby miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Jeleniej Górze.


PROJEKTY
03